Kliniki-meno

Huduma zitolewazo na kliniki ya meno:-

1. Uchunguzi wa kinywa na meno

2. Kuziba meno

3. Kufanya matibabu ya mzizi wa meno

4. Kung'oa meno

5. Kusafisha meno

6. Kufunga meno yaliyovunjika

7. kufunga taya yaliyovunjika

8. Kurekebisha meno ya watoto yaliyoota vibaya

9. Kuweka meno ya bandia

10. Kuweka kofia za meno yaliyovunjika

11. Kushona kwa waliyoumia

12. Kupasua jipu na kufunga kidonda